top of page
Byggarbetsplats.png

Hur vi gör vårt jobb

Samverka, förebygga, bekämpa och stoppa stölder

Samverka

Genom att samverka och samla Sveriges alla företag kan vi skapa en gemenskap där alla företag, organisationer och enskilda individer arbetar mot samma mål. 

Förebygga

Genom att samverka kan vi tidigt förebygga att stölder sker. Detta gör vi genom att upplysa och avisera om potentiella rekar lokalt, regionalt och nationellt. 

Bekämpa

Genom att förebygga, upplysa och avisera i tidigt skede kan vi dessutom aktivt bekämpa stölder som våra anslutna företagare blivit utsatta för. Det gör vi med effektiva, säkra och digitala AI-metoder där vår operativia grupp och partners inom spårning, identifiering och lokalisering arbetar för att hitta och ta tillbaka stöldgodset till sin ägare. 

Stoppa

Genom att aktivt bekämpa och stoppa stölder kan vi tillsammans med våra företagare påverka en negativ utveckling och trend i Sverige, organiserade stölder mot företag och bolag. 

vi arbetar mot stölder.jpg

Tillsammans kommer vi längre

Vi drivs av en sak, att bekämpa en negativ utveckling och trend. Organiserade stölder mot Sveriges företagare. 

Om du tycker det låter vettigt, hjälp oss att snabba på processen i förebyggandet och bekämpningen. 

bottom of page