top of page
Byggarbetsplats.png

Våra metoder

I vårt arbete med att aktivt förebygga, söka och hitta efterlyst stöldgods använder vi två effektiva metoder. 

Vi lanserar systemet 2023/Q4. 

AI-teknologi

Vi utvecklar ett system som använder AI-teknologi där stulet gods kan identifieras om de säljs inom någon av Europas 100 000-tals handelsplattformar. Denna teknik bygger på dataspråk, bilder och information som gör att vi kan träffa och lokalisera digitalt vs traditionellt, manuellt och långsamt utredningsarbete. 

Med vår teknologi kan vi öka effektivitetet och minska kostnader för försäkringsbolag och myndigheter i jämförelse med traditionellt utredningsarbete. 

När stöld skett eller pågående rek rapporterats skickas larm ut till anslutna medlemsföretag men även handlare, tillverkare, transportörer som beifnner sig på platser där godset möjligvis kan komma att passera, iakttas eller säljas. När vi misstänker att stöldgodset är påväg att lämna landet använder vi oss av våra internationella partners som involverar färjehamnar, gränspolis, tull och andra internationella aktörer. 

Aviseringar & notiser

bottom of page