top of page
Byggarbetsplats.png

Om oss

Vi använder digital teknologi i brottsförebyggande syfte där vi samverkar, förebygger, bekämpar och stoppar stölder från Sveriges alla företag.

Vi är ett bolag med stora visioner om att vända på en negativ trend och utveckling, organiserade stölder mot Sveriges företagare. 

Vi är inte lösningen på allt, men vårat system och metoder i hur vi förebygger och bekämpar är det. 

Vi är en liten organisation där alla har olika bakgrunder med olika kompetenser och erfarenheter. I vår organisation jobbar människor med bakgrund inom

Systemutveckling

Försäkring

Bygg

Återvinning

Detta lagspel har gjort att vi nu kommer att lansera ett unikt system vi alla väntat på att visa under Q4-2023.

 

Stöldgods.se är en del av Securilon Capital AB

Bli en del av något större

bottom of page